IZVOR

24hr

Iako nije skladana savršeno poput njegovih sljedećih opera, osvaja iskonskom glazbenom inspiracijom, jedinstvenom u čitavu Puccinijevu stvaralaštvu pa i danas pripada najljepšim djelima operne literature