IZVOR

24hr

Lugomer je Danijela upoznala preko interneta. Javila mu se kada je vidjela da je američku sushi franšizu donio u Hrvatsku. On ju je počastio ručkom i, kako je sama rekla, to je bilo to