IZVOR

24hr

Žiri je odlučio da dalje idu Armin Malikić, Andrea Kadić koji su dobili maksimalan broj bodova, a potom i Lina Pejovska, Ivan Vidović, Dženana Manov, Filomena Puljiz i Lucijan Janko Krnic