Na početku je sve shvatio olako ali je brzo upao u pakao iz kog se jedva izvukao