Koliko god da ga neki vole ili ne vole i pokušavaju osporiti njegov rad i dar, Alen Azarić ide krupnim koracima naprijed i pomaže narodu.

Međutim, oni koji osporavaju njegov dar, nedavno su bili očevidci nečega što se ne može poreći i što je svakako neka vrsta poruke od Boga.

Na jednoj terapiji, na kojoj je bio čovek oboleo od karcinoma, svi prisutni su zanemeli pred ljubičastom svjetlošću, koja se sve vrijeme širila oko doktora Alena Azarića, dok je radio terapiju.U jednom trenutku, jedna žena je zaplakala, vjerovatno nemogavši vjerovati onome što vidi ispred sebe, pa je i povikala:“Jao, vidi se neka ljubičasta svjetlost oko Alenovih ruku“!

Kako bi Vam pojednostavili ovu pojavu, potražii smo šta zapravo može značiti ova svjetlost i došli do slijedećih podataka:

„Ljubičasta boja se poistovećuje sa sedmom silom. Dolazi iz Božanske bijele svjetlosti kao i ostalih šest zraka svetla, odnosno plamenova. Pošta Božanska energija nije stvorena, ona ne može biti uništena. Ona može biti samo preobražena u neku drugu energiju. Ljubičasti plamen skida sa atoma i molekula prekrivač ljudske nesavršenosti i obnavlja Božansko savršenstvo Duše i njenu Celovitost. Plamen Boga grli i obavija svaki atom u našem tijelu pojedinačno. Ljubičasta Vatra je kvalitet milosti koja kao nježna kiša pada sa neba.Davanje i primanje obezbjeđuju stalnost toka. Blagosloven je onaj koji daje i onaj koji prima. Tok je interakcija energija Boga i čoveka. Tok je povratak Izvoru energije tako da Izvor može da oslobodi još više energije.Ljubičasta svjetlost donosi osjećanje ljubavi, sreće, svjetlosti i nade u bolje sutra“.

Ovo je možda i najbolji pokazatelj dara koji posjeduje doktor Alen Azarić, pa koliko god da vjerujete ili ne vjerujete u tu moć i njegov dar, ne možete je nikako osporiti poslije ovakvih dokaza:

 https://youtu.be/jmlUBYNhbWE