IZVOR

24hr

Derivat je glazbeni i društveni događaj festivalskog karaktera, koji promiče druženje, altruizam, pacifizam i razmjenu dobara, stvarnih, intelektualnih i kulturnih