IZVOR

24hr

Rose i njezin suprug David uvijek su bili rado su viđeni gosti na zabavama u palači, a Kate i William s njima u često odlazili na večere i druženja