IZVOR

24hr

Marinu i Petri izmakla je pobjeda zbog njezinih netočnih odgovora. ‘Na primjeru Marina i Petre možemo vidjeti da je timski rad sve, ne može samo brzina pobijediti’, rekla je Adriana