IZVOR

24hr

Više od deset godina radila je kao čistačica, a onda je završila tečaj za dizaličara i postala jedina kvalificirana dizaličarka u Hrvatskoj. Sudjelovala je u izgradnji nekih od prepoznatljivih splitskih građevina